BRA NOK.

BRA NOK.

Det er sundt og viktig at vi har et utviklet konkurranse instinkt. At vi konkurrerer med oss selv for å bli bedre eller vi strekker oss litt lenger! Vi klarer gjerne litt mer, når vi også konkurrerer med andre mennesker.  Vi har alle potensialer som kan hentes frem.  Vi strekker oss og blir bedre. 

FLUKTEN FRA FØLELSER

FLUKTEN FRA FØLELSER

Følelser er helt sentralt i mennesker sin drivkraft, det signaliserer hva som er viktig for oss og hjelper å kommunisere til andre hva vi trenger og hva som motiverer oss til å handle. Sinne hjelper oss til å sette grenser og gråt kan bidra til å bearbeide tap og uløst sorg. Bearbeidelse av vanskelige hendelser i livet skaper følelser som er viktig å ta på alvor.