JEG VET IKKE...

Publisert i Aktuelt Spania 1. Desember 2016

Det kan være så vanskelig å velge, men store og små valg må vi alle ta hver eneste dag.

- Hva skal jeg gjøre i dag?
- Hva skal vi ha til middag?
- Hva jeg skal ha på meg?

Noen valg er mer komplekse:

- Hvem skal vi feire jul med i år?
- Hvor skal jeg bo? 
- Hvem skal jeg være sammen med? 

Hvem blir påvirket av valgene mine, kan noen bli lei seg over det jeg velger?
Det er alltid noen små eller store konsekvenser av valgene vi tar. 
Vi kan ikke alltid forutse hvordan det vil bli.
Vi må bare våge og ta sjansen, håpe på det beste.

Noen ganger kan det være lettere å si hva vi ikke vil, enn å kjenne hva vi vil. Kjenne et nei, det har jeg ikke lyst til, det vil jeg ikke! I redsel for å velge feil vil noen si at de ikke klare å ta nye valg, men det er også et valg.  Velge å forsette å ha det som de har det, ikke bra, men redd for å velge noe annet. Noen ganger sitter vi så fast og det er så vanskelig å velge at en ikke ser noen muligheter. Det blir en fastlåst situasjon. 

Da kan det være nyttig å få en profesjonell samtalepartner som kan hjelpe med å tydeliggjøre alternativene og kan synlig gjøre mulige konsekvenser av valgene.