Å FINNE SIN GJENG

Det å finne sin gjeng, er viktig for oss mennesker. Vi kan også kalle det vår flokk.  Familien vi er født inn i er vår første gjeng.  Etter hvert utvider vi vår flokk på skolen, i jobben og med naboene.  Spesielt når vi flytter, kommer behovet for et nytt nettverk og en ny gjeng. Slik som det er når en flytter til Spania.
Vi har mange måter å finne vår gjeng eller meningsfeller på.  Det kan være hobbygrupper (interesse innen motorsykkel, gå på fjellturer, lese bøker finne en bokklubb eller liker å strikke - en strikkegrupper), idrettsgrupper, ved å finne grupper med felles interesse på facebook ogmelde seg inn der eller andre grupper på nettet.  
Det er når vi må gå på akkord med våre egne være måte, verdier og ønsker, for å bli en del av gjengen, det blir vanskelig. Slik kan skape frykt for at en tenker at en ikke ønsker å utsette seg for det.  Et eks kan være frykt for at gruppen kan ha mange uskrevne regler ”Slik har vi det, slik gjør vi det, slik snakker vi sammen og du må gjøre det samme som oss om du skal være en av gjengen.”

Sliter en med sosialt samspill, er det et enda større problem. ”Jeg er ikke så flink å være sammen med andre i gruppe, jeg føler meg så dum, de andre har det så lett og de vil sikkert ikke like meg”.  Innen den gestaltfaglige teorien kan vi her snakke om ”projisering og retrofleksjon”. 

Å jobbe med sosialt samspill og utvide sin kompetanse på dette området, er ofte en del av det å gå i terapi. I gestaltterapi er samspill, møtet, relasjon og kontakt mellom mennesket og dets omgivelser av stor interesse i terapeutisk arbeid.   Hvordan gjør vi det sammen, hvordan er samspill en til en /grupper, hvordan bidra inn til å få et bedre sosialt klima. 

Så er det slik da at vi mennesker trenger andre mennesker, det må ikke være en stor gjeng, men noen som er litt nærmere hjertet vårt, min gjeng.  

Gode venner er som gatelys langs veien. 

De gjør ikke avstanden kortere, 

men de gjør det enklere å gå.

Ukjent.