FORVENTNINGER

Publisert i Aktuelt Spania 15. November 2016

Vi kan sikkert alle kjenne igjen at de fleste skuffelsene vi har fått i livet, er et resultat av en brutt forventning. Enten en forventning du hadde til deg selv eller til andre.
Forventninger på hvordan det skulle bli.  Små og store begivenheter skaper forventninger. Vi hadde tenkt at det skulle bli slik og så ble det ikke det, det ble en stor skuffelse alt sammen.

Forventning er innen psykologi er en subjektiv forestilling om fremtiden. Før en forandring er det en forventning om forandringen. Således er de sterkeste forventningene hos et menneske et markert trekk i personligheten og kanskje viktigste nøkkel til personlig utvikling. Forestillingene kan være positive og gi håp og optimisme. Eller så kan det skape forestillinger som blir negative, som skaper håpløshet og pessimisme.

Når det er lenge siden vi har møtt venner eller slektninger og vi skal få besøk av dem, har vi forventninger til dette og de har det også. Hvordan vi har sett det for oss eller ønske om at det skal bli. Hva vi skal gjøre sammen og hvordan vi skal ha det sammen.  De kommer også med forskjellige forventninger, barna har hver sine forventninger og de voksne har hver sine. Så da møtes vi med en masse forskjellige forventninger, til oppholdet, som kan sprike i alle retninger.

Det kan gå helt fint, men det kan gå dårlig også. 

En måte å gjøre det på for å sikre at det går bedre er at vi trenge å avklare forventningene vi har til hverandre. Jeg trenger å fortelle hvordan jeg ønsker at vi skal ha det og å høre om hva den andre tenker og ønsker seg. Ut fra det kan vi finne noen felles måte å gjøre det på. 

Vi vil ikke alltid få det som vi vil, men det er lettere å finne ut av det når en snakker om det, setter ord på det slik at det blir tydelig og synlig. 

Problemet med å ikke få det som en ønsker seg, ikke få oppfylt forventningene sine tenker jeg kan være vanskeligere å takle når en har håpet på at det ble slik uten at en snakket om det. Jeg går rundt å håper at de kan lese tankene mine.  Håpet at de andre forstod hvordan jeg ønsket at vi skulle ha det sammen, uten at jeg ikke måtte si i fra. 

Når en ikke har fått det som en ønsket seg og det har derfor blitt mange skuffelser, kan det bli negative tanker som styrer forventningene. Det er ikke vits å ønske seg noe fint, ha noen fine og positive forventninger, det vil ikke bli slik likevel. Pessimisme, håpløshet og negative tanker styrer det meste.

Dette kan være problemet som mine klienter kommer til meg med i terapi rommet. De er så skuffet og fortvilet over at det ble slik. Min jobb er å hjelpe dem å sette ord på følelser og tanker de har og på den måten støtte dem til å bli mer klar over at de kan påvirke miljøet rund seg. Avklare egne og andres forventninger er ikke så lett, men svært nyttig å øve seg på å få til og sette ord på.  Å være klar over nettopp dette, i tillegg til kunsten å være tydelig, kan eliminere skuffelser.

Menneske må ha noko å vente seg, det lever ikkje utan.
Olav Duun.