Coaching/Veiledning

Coaching løser ikke problemer alene, men hjelper deg til å finne nye løsninger gjennom gode samtalerutiner og kommunikasjonsformer. Slike rutiner, eller vaner, er ofte knyttet til egne holdninger. Coaching er derfor å støtte mennesker i den endringsprosessen som må til for å oppnå resultatmål eller læringsmål.

Jeg har 15års ledererfaring og har drevet egen praksis som coach/veileder siden 2004.

Jeg er spesialisert innen Høysensitivitet og har jobbet med å coache høysensetive personer til å leve med og ta hensyn til sin høysensivitet.

 

Jeg er utdannet gestaltterapeut og coach ved den EAGT - godkjente skolen NGI og er godkjent av MNGF. Jeg er undelagt taushetsplikt og er pålagt resertifisering gjennom dokumentert faglig oppdatering og veiledning hvert tredje år.

 

 

En coach kan blant annet hjelpe med følgende

- KARRIÆREVEILEDNING -

- UTBRENTHET -

-  KONFLIKTLØSNING -

- STRESSMESTRING -