PREP - Prevention and Relationship Enhancement

PREP er et forebyggende program som styrker forhold, og er det mest utbredte samlivskurset i Norge. Det er opprinnelig er et amerikansk kurskonsept, og ble innført til Norge i 1998 av Modum Bad - Samlivssenter. Programmet er forskningsbasert og således mer standardisert enn andre samlivskurs i Norge.

Tradisjonelt foregår PREP samlivskurs ved å samle ti par over et felles intensivt kursopplegg løpende over to dager. Min tilnærmelse til PREP er lagt til individuelle parsamtaler, da jeg ønsker å tilby et spesialtilpasset opplegg for hvert enkelt par. 

 
Jeg er sertifisert PREP-kurs holder fra
Modum Bad

 

 

Hvorfor gå i PREP-parsamtale?

Ved å  styrke enkeltmenneskers evne til å etablere og opprettholde gode par-og familierelasjoner, styrkes de gode relasjonene i familien, og samlivsbrudd kan motvirkes.

Selv om en ikke alltid kan vite om samlivsbrudd representerer en god eller en dårlig løsning for den enkelte familie, er konsekvensene og belastningene av samlivsbrudd både for barn og voksne likevel betydelige.

Utfallet av PREP vil uansett være nyttig for evnen til å kommunisere og kunne gi redskap til å redusere konfliktnivået - uavhengig av om en forblir par eller ikke.

 

 

EKSEMPELER PÅ TEMAER 

- FORVENTNINGER OG ROLLER -

- HVA ER PROBLEMET VÅRT EGENTLIG -

- HVORDAN SNAKKE SAMMEN PÅ EN TRYGG OG RESPEKTFULL MÅTE -

- HVORDAN FINNE TILBAKE TIL DET SOM EN GANG VAR SÅ FINT? -