INDIVIDUALTERaPI

Gestaltterapi er en opplevelsesorientert og prosessorientert psykoterapi. Bevisstgjøringen i terapien skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Terapiformen har spredning over hele verden, og er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Europa. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.

Jeg er utdannet gestaltterapeut og coach ved den EAGT - godkjente skolen NGI og er godkjent av MNGF. Jeg er undelagt taushetsplikt og er pålagt resertifisering gjennom dokumentert faglig oppdatering og veiledning hvert tredje år.

 

 

HVORDAN JOBBER jeg som GESTALTTERAPEUT?

I gestaltterapi er forholdet mellom klient og terapeut viktig. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten i møte i et JEG - DU forhold.

Det betyr at det er viktig for meg som terapeut å bearbeide egne uferdige opplevelser for å kunne være tilgjengelig for det du som klient trenger. Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes.

Jeg som terapeut bruker metoder for å bevisstgjøre deg på egne følelser, reaksjoner og handlinger. Det kan gi deg mulighet til tydeligere å erkjenne og se deg selv og dine valg, og kan brukes til bearbeidelse av tidligere uferdige opplevelser (som blir kalt uavsluttede gestalter), kriser, og i egenutvikling.

 

situasjoner der gestaltterapi kan være til hjelp

- BEHOV FOR FORANDRING -

- FØLELSE AV Å STÅ FAST -

- UTBRENTHET -

- KRISE OG/ELLER SORG -

- LAV SELVFØLELSE -

 - UTFORDRINGER MED KOMMUNIKASJON -

- UTFORDRINGER I JOBB/ KARRIÈRE -

- KOMMUNIKASJONSPROBLEMER I PARFORHOLD -

 

MER OM GESTALTTERAPI som terapiform