CALLE SOLANA 8
Foya Blanca, 03580 Alfaz del Pi

Jeg har tidligere vært fastboende nærmere tre år i Spania - i denne perioden var jeg også barneskolelærer på Den Norske Skolen Costa Blanca. Jeg har fortsatt et nært forhold til Costa Blanca, og har hus i Alfaz del Pi jeg besøker flere ganger årlig.

 
 

TILGJENGELIGHET SPANIA

Jeg er ved min spanske praksis de første ti dagene hver måned, utover dette er jeg også tilgjengelig resten av måneden for coaching/terapeut timer via telefon eller Skype fra min praksis i Norge.