TERAPI OG COACHING: BARN OG FORELDRE

Barn og ungdommer kan i perioder ha det vanskelig og det er ikke alle som klarer eller vil snakke med foreldrene sine. Jeg er psykoterapeut med kompetanse innen barn og unge. Jeg kan hjelpe.