Terapi og coaching: BARN og foreldre

Jeg tror alle foreldre gjør så godt de kan for barna sine, barn gjør også så godt de kan. Noen ganger kan det imidlertid trenges litt hjelp til å komme ut av et samspill som er belastende for både barn og foreldre. 

Før jeg startet min praksis som gestaltterapeut og coach, jobbet jeg 18 i barnehager i Oslo-området - hvorav 15 år som styrer. Jeg er utdannet førskolelærer, og har også jobbet som barneskolelærer i Spania. Som utdannet førskolelærer og nesten to tiår med erfaring fra arbeid med barn, har jeg bred kompetanse innen kommunikasjon med barn og unge.

Som mor og bonusmamma har jeg vært en del av oppdragelsen og oppveksten til både jenter og gutter, og jeg vet at tidvis kan samspillet mellom foreldre og barn være komplisert, utfordrende og noen ganger vanskelig. Før jeg møtte min ektemann var jeg enslig mor til to barn, så jeg vet hvilke utfordringer og problematikker aleneforsørgere kan oppleve, og kompleksiteten som kan oppstå i moderne familier med mine og dine barn med felles barneoppdragelse.

Jeg er utdannet gestaltterapeut og coach ved den EAGT - godkjente skolen NGI og er godkjent av MNGF. Jeg er undelagt taushetsplikt og er pålagt resertifisering gjennom dokumentert faglig oppdatering og veiledning hvert tredje år.

 

 

TERAPI OG COACHING TIL BARN OG FORELDRE KAN HJELPE VED

-  TYDELIGGJØRING AV SAMSPILL -

- KONFLIKTLØSNING -

- SORGBEARBEIDELSE -

- STRESSMESTRING-

- ALENE MED BARN - SKILSMISSE - STEFAMILIE-

- GRENSESETTING - TYDELIGGJØRING AV VALG-